"Адванс" във Фейсбук

Омекс® 2000 в. 4.0.4 - от 03.12.2018 г.

Дата: 2018-12-03

Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

 

Промени и новости във версия 4.0.4

(03.12.2018 г.)

- Отстранен проблем при попълване на обстоятелства 5 и 6 в Приложение 9, в случаи на повече от едно правоотношение на служителя при един работодател.

- Отстранен проблем при преименуване на стандартни селекции и селекции по звена.

Промени и новости във версия 4.0.4
(12.11.2018 г.)

Модул Заплати – с версия 4.0.4 може да се извършва годишно преизчисление на ДДФЛ за 2018 г. Повече информация може да намерите в инструкция  „Годишно преизчисляване на ДДФЛ”  в сайта на ОмегаСофт.
Документи -   обновени са макетите и наименованията на годишните служебни бележки за ДДФЛ от модул Заплати и Хонорари за 2018 г.  След  обновяване на Омекс®2000 към версия 4.0.4 и стартиране на програмата, се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите и обновени документи (макети). Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи > Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.0.4 с наименование NEWTEMPLATES_404.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.
Образците са както следва:
 Модул Заплати:
  СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ 2018 г
  СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2, и 3 от ЗДДФЛ 2018 г напускащ
  СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2, и 3 от ЗДДФЛ 2018 г напускащ (СОЛ с личен труд
  СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2, и 3 от ЗДДФЛ 2018 г напуснал
  СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2, и 3 от ЗДДФЛ 2018 г напуснал (СОЛ с личен труд)

 Модул Хонорари
          СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 2018 г
          СЛ.БЕЛЕЖКА по чл. 35 от ЗДДФЛ 2018 г. (по чл.45,ал.7)
Забележки:
• За морски лица (с доходи в код 103) се използват същите макети.
• В образците на годишните служебни бележки за ДДФЛ няма промяна спрямо  миналата година. При евентуално публикуване на нови образци от страна на НАП, ще бъдат актуализирани своевременно.

ВАЖНО! Във връзка с въведената възможност (версия 4.0.0) за контрол върху управлението на достъп и обработка на ЕГН/ЛНЧ напомняме, че за да се извежда реална информация за ЕГН/ЛНЧ в служебните бележки за ДДФЛ  е необходимо служителят, който ще ги изготвя,  да има достъп до ЕГН/ЛНЧ! Правото за достъп и обработка на данните за ЕГН/ЛНЧ  се дефинира от меню „Сервиз“ – „Администратор“ – „Права по менюта“ – „Служители“.

Модул Заплати:
     - Във връзка с годишното преизчисление на ДДФЛ, в осигурителни данни на служителя, в секцията за попълване на доходи от друг работодател  е добавен ред за задължителни осигурителни вноски, внесени в чужбина за сметка на физическото лице.
     - При генерирани са файлове за болнични към НОИ за всеки вид приложение 9, 10 или 11, се формира отделно придружително писмо с формат -  Pril12_[булстат]_[дата]_[час].pdf;
     - В списък  „Договори от дата до дата“ е добавена нова колона „Вид“, която извежда информация дали документът е трудов договор или допълнително споразумение.
      - Полето за  имена в  "Осигурителни данни" - "Деца и свързани лица"  в табовете "Деца" и "Други" е увеличено на 50 символа;
      - Отстранен проблем с бутони „Предишен файл“ и „Следващ файл“ при генериране на Декларация 1 от меню „Суми“,  при въведено повече от едно старо отсъствие на служителя;
      - Преименувани са всички елементи от Таблици от „Професия“ на „Длъжност“;
      - При добавяне на ново стандартно или потребителско разплащателно перо (тип начисление, удръжка или отсъствие),  след запис курсорът остава на номера на създаденото перо.
Модул Заплати - Експорт на персонални данни - добавен е нов експорт - 185. "ЦКБ-2019“. За да работи новият експорт е необходимо в меню „Настройка“ – „Общи параметри“ - таб „Допълнителни“, да бъде поставена отметка на „Нов механизъм за банков експорт“.

Върни До Горе