"Адванс" във Фейсбук

ВАЖНО! - Наредба № Н-8 от 2005 г.

Дата: 2019-01-21

Във връзка с предстоящото приемане на промените  в „Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица“, е задължително:

 

-         Декларация 1 да се изготви от текущ месец януари 2019 г. с версия 4.0.6

-         Месец януари 2019 г. да бъде приключен с версия 4.0.6.

 

Заплатите за месец януари 2019 г. могат да бъдат обработени с версия 4.0.5,  както и да се извадят платежни документи, тъй като с версия 4.0.6 няма да има промени в изчислителния механизъм, които биха довели до разлики между обработените и изплатени заплати и записаните данни при месечно приключване.

 

Върни До Горе