Добре дошли на нашия сайт!

Количка

0 артикула

  "Адванс" във Фейсбук

  Омекс® 2000 в. 4.1.5 - от 31.01.2020 г.

  Дата: 2020-02-03

  Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download
   

  Промени и новости във версия 4.1.5
  (31.01.2020 г.)

  - Модул Заплати - добавена е Справка по чл.73, ал.6 за изплатени доходи по трудови правоотношения. Подробна информация за необходимите действия по изготвяне на справката може да намерите в инструкция „Изготвяне на справка по чл.73, ал.6„ на сайта на ОмегаСофт. Инструкцията може да бъде намерена и  в папка Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000.
  - Модул Хонорари - добавена е Справка по чл.73, ал.1 за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения. Подробна информация за необходимите действия по изготвяне на справката може да намерите в инструкция „Изготвяне на справка по чл.73, ал.1„ на сайта на ОмегаСофт. Инструкцията може да бъде намерена и в папка Omeks2000\bin\Documentation на инсталацията на Омекс®2000.
  - Болнични – в случаи на втори болничен или последващ без прекъсване след първият, който е започнал непосредствено след Самоотлъчка или Неплатен без трудов стаж, в приложение 9, в т.1  се посочва че лицето не е осигурено и в т.8  се посочва, че осигуряването е прекъснато.
  Пример: Служител работи по 5-дневна работна седмица. В самоотлъчка е на 02.01.2020 г. Представя  болничен лист от 03.01.2020 г. до 06.01.2020 г. След него представя втори болничен (продължение) от 07.01.2020 г. до 10.01.2020 г. В този случай в Приложение 9, и за двата болнични листа в т.8 ще е отбелязано прекъсване на осигуряването на 02.01.2020 г.
  - Модул Заплати – във връзка със случаи на отхвърляне на записи за Декларация 1 и според изисквания на НАП и НОИ, калкулираният минимален осигурителен доход при СИРВ над 1 месец според чл.1, ал.10 от НЕВДОВ е не по-малък от стандартния месечен минимален осигурителен доход. Промяната се прилага от версия от 4.1.5 и месец от януари 2020 г. нататък.
  - Документи - Добавен е образец на Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ за 2020 г. След обновяване на Омекс®2000 към версия 4.1.5 и стартиране на програмата, се отваря прозорец за Разархивиране на образци със списък на новите и обновени документи. Те могат да се добавят и ръчно от меню „Документи → Разархивиране на образци”, като се посочва файл с макети за версия 4.1.5 с наименование NEWTEMPLATES_415.ZIP. Файлът се намира в папка ORDERS на инсталацията Omeks2000.
  Припомняме, че образецът на служебната бележка за доходи по трудови правоотношения по чл.45, ал.1 е един, както за напуснали/напускащи служители, така и за работещи към 31.12.