Фирма "Адванс" стана на 33 години

Количка

0 артикула

  "Адванс" във Фейсбук

  COVID-19

                           Адванс ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-15229-C01 по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".

  Процедура: BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

  Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

  Обща стойност на проекта: 10 000 лева, от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

  Срок на договора: 23.09.2020 год. до 23.12.2020 год.