Фирма "Адванс" стана на 33 години

Количка

0 артикула

  "Адванс" във Фейсбук

  Омекс® 2000 в. 4.1.4 - от 10.01.2020 г.

  Дата: 2020-01-10

  Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download

   

  Промени и новости във версия 4.1.4

  (10.01.2020 г.)

  - Oтразени са промените в осигурителните параметри за 2020 г.:

      • МРЗ от 01.01.2020 г. – 610 лв. (ПМС № 350 от 19.12. 2019 г.)
      • Минимални осигурителни доходи  и процент за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности, съгласно  Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО; 
      • Увеличен е минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2020 г. от 560 лв. на  610 лв.
      • Увеличен е минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 420 лв.;
      • Запазва се максималния осигурителен доход за всички осигурени лица в размер  на 3000 лв.;
      • Запазва се размерът и разпределението на осигурителните вноски за фондовете „Пенсии“, „ОЗМ“, „Безработица“ и за „ДЗПО“.
      • Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО за 2020 г. – 380 лв.
      • Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020г. се запазва в размер 8 на сто.

  ВАЖНО: За да се извърши актуализацията в осигурителните параметри  е задължително в меню „Настройка” – „Класове професии”, „Общи параметри” и „Осигурителни конфигурации”  да се натисне бутон <Инициализация>.