Фирма "Адванс" стана на 33 години

Количка

0 артикула

  "Адванс" във Фейсбук

  Омекс® 2000 в. 4.2.4а - от 02.03.2021 г.

  Дата: 2021-03-01

  Изтеглете новата версия от сайта на ОмегаСофт - www.omegasoft.bg/omeks2000/download
   

  Промени и новости във версия 4.2.4а
  (01.03.2021 г.)

   Модул Кадри - отразени са промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в сила от 01.03.2021 г. (обн. в  ДВ бр.17 от 26.02.2021 г.)
      • Добавени са нови основания за сключване с код 17 и 18:
            - „17“ – трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 или т. 3 във връзка с чл.121а, ал.2, т.1 КТ
  При сключване на трудов договор и допълнително споразумение по този член  винаги трябва да има попълнен срок на договора.
             - „18“ – допълнително споразумение в случаите на чл.121а, ал.1, т.1 КТ
  Не може да се подава сключване на трудов договор с такова основание.
  При сключване на допълнително споразумение по този член  винаги трябва да има попълнен срок на договора.
  При подаване на уведомление на договори или допълнителни споразумения с основания  17 или 18  на код ЕКАТТЕ трябва задължително да е избрано „00000“.

      • Добавено е ново поле – „17.Основание за прекратяване на трудовия договор“.
  ВАЖНО: За коректното изготвяне на Уведомление по чл.62 е задължително в меню „Настройка”  - „Основания за напускане” за всички основания, които потребителят използва да промени стойността в поле „Код“, както следва: